Ахлах сургуулийн гадаад харилцаа

Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургуулийн харьяа Ерөнхий боловсролын Ахлах сургууль нь  БНСУ-ын Инчеоны биеийн тамир спортын ахлах сургууль, Япон улсын KUMAMOTO CHUO ахлах сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурж, хамтран ажиллаж байна.