Танилцуулга

Танилцуулга

  • 2022 оны 12 сарын 14
Байгуулагдсан он: 1991 онд Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль Удирдах дээд байгууллага: Удирдах зөвлөл нь ҮБТДС-ийн ректор сургалтын алба, эрдмийн зөвлөл