Онол арга зүйн сэтгүүл

Онол арга зүйн сэтгүүл

  • 2007 оны 12 сарын 06
ҮБТД Сургууль 2007 оны 01-р улирлаас ”Биеийн тамир, спортын онол арга зүй” сэтгүүлийг улсын хэвлэлийн захиалгад оруулан жилд нэг дугаар хэвлэн гаргаж байна.