Онол арга зүйн сэтгүүл

Онол арга зүйн сэтгүүл

ҮБТД Сургууль 2006 оны 01-р улирлаас ”Биеийн тамир, спортын онол арга зүй” сэтгүүлийг улсын хэвлэлийн захиалгад оруулан жилд нэг удаа хэвлэн гаргаж байна. Энэ сэтгүүл нь “Биеийн тамир, спортын салбарын мэргэжилтэн багш, дасгалжуулагч, удирдах ажилтан спортоор хичээллэгч бүх хүмүүст зориулсан тогтмол хэвлэл юм. Өнөөгийн байдлаар 72  дугаар гараад байна.

Тус сэтгүүл нь орчин үеийн спорт, дэлхийн олон улс, орнуудад хэрхэн хөгжиж байгаа, тив, дэлхий, олимпийн тэмцээний тухай сонирхолтой материалуудтай тогтмол танилцах боломж олгоно.

PDF Файлаар үзэх