Эрдмийн зөвлөл

Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль

Алтанцэцэг Лхагвасүрэн

Доктор (Sc.D), проф эрдмийн зөвлөлийн дарга

Гүндэгмаа Лхагвасүрэн

Доктор (Sc.D), дэд проф, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Баасанхүү Дашдорж

Доктор (Ph.D), эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга

Ганбаатар Ренчин

Доктор (Ph.D), проф эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Долгор Ширнэн

Доктор (Ph.D), дэд проф эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Оюунбат Цэнбэл

Доктор (Ph.D), проф эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Мягмарзул Нямсүрэн

Доктор (Ph.D), эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Бат-Эрдэнэ Шагдар

дэд проф, хүний эх эмч, БТЭАЗТ-ийн эхрлэгч

Лхамсүрэн Раргчаа

Дэд проф, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Цогоо Жамсран

Дэд проф, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн