Лхагвасүрэн Алтанцэцэг

Лхагвасүрэн Алтанцэцэг

Доктор (Sc.D), проф эрдмийн зөвлөлийн дарга
Намтар

Sc.D, профессор, эрдмийн зөвлөлийн дарга