Шагдар Бат-Эрдэнэ

Шагдар Бат-Эрдэнэ

дэд проф, хүний эх эмч, БТЭАЗТ-ийн эхрлэгч
Намтар