Ренчин Ганбаатар

Ренчин Ганбаатар

Доктор (Ph.D), проф эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Намтар