Нямсүрэн Мягмарзул

Нямсүрэн Мягмарзул

Доктор (Ph.D), эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Намтар