Дашдорж Баасанхүү

Дашдорж Баасанхүү

Доктор (Ph.D), эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга
Намтар