Ширнэн Долгор

Ширнэн Долгор

Доктор (Ph.D), дэд проф эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Намтар