1991 он

1991 он

Ардын Боловсролын Яамны коллегийн хурлаас “Үндэсний болон орчин үеийн биеийн тамир, спортын дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх” эрх авч байлаа. 1991.09 сар 34 оюутантайгаар хичээлийн анхны шинэ жилээ эхлэж байсан юм.

1991. 5. 1сар. БСШУЯамны коллегийн хурлаас “Үндэсний болон орчин үеийн биеийн тамир, спортын дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх” сургуулийн эрх авч үйл ажиллагаагаа эхлэв.

1991. 9. 1сар. Анх  34 оюутантай,10 багштайгаар хичээллэв.