1992 он

1992 он

ОХУ-ын Томск хотын БТДС-ийн төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж хамтран оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал хийв. 1992.09 сар Их дээд сургуулиудын оюутнуудыг уриалан Төв аймгийн Сүмбэр сумын “Өгөөж” компанийн намрын ургац хураалтын ажилд оролцож улсын уралдаанд 1-р байр эзэлж 200000 төгрөгөөр шагнуулав.

1992. 4 сар. ОХУ-ын Томск хотын БТДС-ийн төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж хамтран оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал хийв.

1992. 9 сар. Их дээд сургуулиудын оюутнуудыг уриалан дуудаж Төв аймгийн Сүмбэр сумын “Өгөөж” компанийн намрын ургац хураалтын ажилд оролцож улсын уралдаанд 1-р байр эзлэв.