1997 он

1997 он

1997.04 сар

Тус сургуулийн оюутан Ц.Цэндсүрэн МҮОХ-ноос их, дээд сургуулиудын дунд зохион явуулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Антест гормоны үйлчлэл ба практик ач холбогдол” сэдвээр тэргүүн байр эзэлж Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авав.

1997.06 сар Англи хэлний орчуулагч-дасгалжуулагч хосолсон мэргэжлээр анхны төгсөлт хийв. 1997.09 сар

Биеийн тамирын эмчилгээний арга зүйч мэргэжлээр шинээр анги нээж элсэлт авав.

1997.10 сар

АУИС, ҮБТДС хамтран “Спортын физиологи” сурах бичиг хэвлүүлэв.

1997.10 сар

ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлөөс эрхлэн биеийн тамир, спортын байгууллагын багш, дасгалжуулагч, тамирчид, оюутнуудын дунд “Спорт-шинжлэх ухаан-биеийн тамир-эрүүл мэнд” сэдвээр уламжлал болгон их семинар зохион байгуулж нэрт эрдэмтэд удирдаж явуулав. 1997.11 сар

Югослав улсын Новы-Сад хотод болсон Самбо барилдааны ДАШТ-нд оюутан М.Энхцэцэг түрүүлж, сургуулийн “Манлай оюутан”-аар шалгарав. 

 

1997.06 сар. Англи хэлний орчуулагч-дасгалжуулагч хосолсон мэргэжлээр анхны төгсөлт хийв.

1997.09 сар. Биеийн тамирын эмчилгээний арга зүйч мэргэжлээр шинээр анги нээж элсэлт авав.

1997.10 сар. АУИС, ҮБТДС хамтран “Спортын физиологи” сурах бичиг хэвлүүлэв.

1997.11 сар. Югослав улсын Новы-Сад хотод болсон Самбо барилдааны ДАШТ-нд оюутан М.Энхцэцэг түрүүлж, сургуулийн “Манлай оюутан”-аар шалгарав.