Бүх хөтөлбөрүүд

Бакалаврын хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр Индекс Сургалтын төлөвлөгөө
Аялал жуулчлалын менежмент (Өдрийн сургалт) D041304
Багш, биеийн тамирын боловсрол (Өдрийн сургалт) D011437
Биеийн тамирын арга зүйч (Өдрийн сургалт) D101402
Менежмент-Биеийн тамир спортын (Өдрийн сургалт) D041308
Спортын дасгалжуулагч (Өдрийн сургалт) D101401