Бүх хөтөлбөрүүд

Магистрын хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр Индекс Сургалтын төлөвлөгөө
Багш, биеийн тамирын боловсрол (Өдрийн сургалт) E-01141001
Спортын дасгалжуулагч (Өдрийн сургалт) E-1014010