Танилцуулга

ҮБТД Сургууль 1991 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн АБЯ-ны коллегийн хурлын шийдвэрээр байгуулагдан 3 багш 47 оюутантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өдгөө 40 гаруй багш, 800 гаруй оюутан, магистранттай 25 дахь жилдээүйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүн, боловсон хүчин, сургалтын материаллаг бааз зохих түвшинд шийдвэрлэгдэж 1994 оноос бакалаврын зэрэглэлтэй дээд мэргэжлийн биеийн тамирын багш-дасгалжуулагчдыг бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөө мөрдөж 1994-2015 онд нийт бакалаврын зэрэглэлтэй 3200 гаруй мэргэжилтэн, 300 гаруй магистр бэлтгэн гаргаад байна.
Бидний бахархал

Манай сургуулиас төрсөн алдартангууд